Úklid kostela Panny Marie

 

 

V nejbližší úterý 7. květná od 16.00 hod. budeme po zimním období uklízet hřbitovní kostel Panny Marie. Prosím všechny o pomoc v uklízení.

 

Na viděnou. 

 

 

 

Napsal před třemi týdny v kategorii Bude.

 

 

Poutní mše - Panny Marie Prostředníce všech milosti - 2019

Ve středu 8.5.2019 v 10.00 hod. bude se konat v kostele Panny Marie Utěšitelky – Prostřednice všech milostí poutní mše sv. (kostel na hřbitově). Všichni jste srdečně zvání.

P. Artur

 

Napsal P. Artur Ściana před třemi týdny v kategorii Bude.

 

 

Nový Email farnosti

 

Od 1. ledna 2019 nový email farnosti:

 

farnost.klasterec@dltm.cz


 

 

P. Artur

 

Napsal před šesti měsíci v kategorii Rychlé zprávy.

 

 

Varhany kostela Nejsvětější Trojice - 2018

 

 

039-varhany-2018

       041-varhany-2018

 

V letošním roce probíhala už 5. etapa opravy historických varhan kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří. Zhotovitelem díla je varhanářství – dílna z Krnova „Kánský – Brachtl“. Z radostí můžeme sdělit, že celkové opravy se velikými kroky blíží už ke konci, a příští rok měl by být posledním v probíhající opravě. Na podzim 2019 mělo by být to veliké dílo dokončeno, a slavnostně předáno k používáni. Samozřejmě, nelze při teto příležitosti zapomenout na všechny dobrodince a podporovatele, kteří svými dar pomáhají, aby se varhany po dlouhých letech mohly opět v plné kráse rozeznít v prostoru našeho kostele.
Proto děkujeme Vám všem, kterým leží na srdci oprava těchto varhan, za finanční pomoc a dotace. Zároveň prosíme o další podporu a modlitby, aby všechno proběhlo dle plánu.

Na financování opravy varhan se podílejí:

  • Ministerstvo Kultury ČR
  • Město Klášterec nad Ohří
  • Biskupství litoměřické
  • společenství místních farníků
  • soukromí dárci (místní i ze zahraničí)

Všem upřímně děkujeme
P. Artur

 

Napsal před sedmi měsíci v kategorii Bylo.

 

 

Upozornění

Z provozních důvodů dojde k časovému omezení aktualizace těchto stránek.Věříme, že se situace co nejdříve vyřeší.

Dosavadnímu administrátorovi stránek děkujeme za službu a pomoc své farnosti.

P.Artur

 

Napsal P. Artur Ściana před osmi měsíci v kategorii Rychlé zprávy.

 

 

Rychlé zprávy

 

 

 

– setkání pro děti – náboženství a příprava na 1. sv. přijímání – se bude konat vždy ve čtvrtek na faře.

– setkání s kandidáty na biřmování se bude konat také vždy ve čtvrtek na faře.

 - přesný čas bude vždy domlouván s rodiči dětí a s kandidáty a bude vyhlášen v neděli na mši

– další informace po mši v sakristii u faráře nebo na tel. 474 375 367

 

 P. Artur

 

 

 

Napsal před osmi měsíci v kategorii Rychlé zprávy.

 

 

Nová okna na faře

 

 

 

Od úterý 18.9.2018 probíhala na budově fary výměna prvních šesti dřevěných špaletových oken. Jedná se o okna do ulice v prvním patře blíže ke kostelu Nejsvětější Trojice. Práce byly s pomocí Boží dokončeny.

 

  okna

Další foto na farnost-klasterec.rajce.idnes.cz

 

 

Tento projekt byl spolufinancován Ústeckým krajem, přispěli také soukromí dárci, litoměřické biskupství a společenství místních farníků.

 

Všem upřímně děkujeme.

 

P.Artur

 

 

logo-uk                                        logobisk

 

 

 

Napsal před osmi měsíci v kategorii Bylo.