Popeleční středa 2019

  

 

 

popelec
Ve středu 6. března začíná čtyřicetidenní postní období, které je přípravou
na Velikonoce.
 
Na popeleční středu budeme přijímat popelec tzn. posypání hlavy popelem,
znamení obrácení. Má nám připomínat, že jsme prach a v prach se obrátíme,
jak zní stará formule při udělování popelce.  Popela se dříve užívalo i jako
čisticího prostředku. Toto znamení nás tedy vybízí, abychom vstoupili
do postní doby vědomě a prožívali ji jako čas vnitřního očišťování. Potřebujeme
důkladně pročistit všechno, co se za celý rok proplížilo do našeho srdce
a poskvrnilo je.
 
V naši farnosti mše sv. s udělováním popelce bude na Popeleční středu
6. března v kostele Nejsvětější Trojice v 17.05 hod.
 
Jste srdečně zvání. 
 
Popeleční středa je dnem přísného postu.
 
 
 
 
 

 

Napsal před třemi týdny v kategorii Bude.

 

 

Křížová cesta

 

 

 

krizovka

 

 

       Procházet v rozjímání a modlitbě čtrnáct zastavení křížové cesty je velice staré

       cvičení zbožnosti. Církev doporučuje tuto pobožnost především v době postní a 

       v pašijovém týdnu.

 

       V naši farnosti se pobožnost křížové cesty bude konat po celou postní dobu každý

       pátek od 16.30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice. Hned po ní bude následovat

       večerní mše sv.


       

       Jste všichni zváni.

 

 

 

Napsal před třemi týdny v kategorii Bude.

 

 

Nový Email farnosti

 

Od 1. ledna 2019 nový email farnosti:

 

farnost.klasterec@dltm.cz


 

Prosíme, používejte jenom novou adresu Big grin

 

P. Artur

 

Napsal před čtyřmi měsíci v kategorii Rychlé zprávy.

 

 

Varhany kostela Nejsvětější Trojice - 2018

 

 

039-varhany-2018

       041-varhany-2018

 

V letošním roce probíhala už 5. etapa opravy historických varhan kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří. Zhotovitelem díla je varhanářství – dílna z Krnova „Kánský – Brachtl“. Z radostí můžeme sdělit, že celkové opravy se velikými kroky blíží už ke konci, a příští rok měl by být posledním v probíhající opravě. Na podzim 2019 mělo by být to veliké dílo dokončeno, a slavnostně předáno k používáni. Samozřejmě, nelze při teto příležitosti zapomenout na všechny dobrodince a podporovatele, kteří svými dar pomáhají, aby se varhany po dlouhých letech mohly opět v plné kráse rozeznít v prostoru našeho kostele.
Proto děkujeme Vám všem, kterým leží na srdci oprava těchto varhan, za finanční pomoc a dotace. Zároveň prosíme o další podporu a modlitby, aby všechno proběhlo dle plánu.

Na financování opravy varhan se podílejí:

  • Ministerstvo Kultury ČR
  • Město Klášterec nad Ohří
  • Biskupství litoměřické
  • společenství místních farníků
  • soukromí dárci (místní i ze zahraničí)

Všem upřímně děkujeme
P. Artur

 

Napsal před pěti měsíci v kategorii Bylo.

 

 

Upozornění

Z provozních důvodů dojde k časovému omezení aktualizace těchto stránek.Věříme, že se situace co nejdříve vyřeší.

Dosavadnímu administrátorovi stránek děkujeme za službu a pomoc své farnosti.

P.Artur

 

Napsal P. Artur Ściana před šesti měsíci v kategorii Rychlé zprávy.

 

 

Rychlé zprávy

 

 

 

– setkání pro děti – náboženství a příprava na 1. sv. přijímání – se bude konat vždy ve čtvrtek na faře.

– setkání s kandidáty na biřmování se bude konat také vždy ve čtvrtek na faře.

 - přesný čas bude vždy domlouván s rodiči dětí a s kandidáty a bude vyhlášen v neděli na mši

– další informace po mši v sakristii u faráře nebo na tel. 474 375 367

 

 P. Artur

 

 

 

Napsal před šesti měsíci v kategorii Rychlé zprávy.

 

 

Nová okna na faře

 

 

 

Od úterý 18.9.2018 probíhala na budově fary výměna prvních šesti dřevěných špaletových oken. Jedná se o okna do ulice v prvním patře blíže ke kostelu Nejsvětější Trojice. Práce byly s pomocí Boží dokončeny.

 

  okna

Další foto na farnost-klasterec.rajce.idnes.cz

 

 

Tento projekt byl spolufinancován Ústeckým krajem, přispěli také soukromí dárci, litoměřické biskupství a společenství místních farníků.

 

Všem upřímně děkujeme.

 

P.Artur

 

 

logo-uk                                        logobisk

 

 

 

Napsal před šesti měsíci v kategorii Bylo.