Společenství Antiochia už 30 let navštěvuje místa, kde se zdá, že víra pohasíná, a po vzoru věřících z Antiochie se zapojuje do života obce.

Hlavní myšlenkou misijního společenství Antiochia je přiblížit radostnou zprávu evangelia nenásilnou formou lidem, kteří se s ním již po generace neměli možnost přímo seznámit. 

Konkrétní činnost ve farnostech se odvíjí individuálně, podle potřeb lidí, za kterými Antiochia přijela. Snaží se oslovovat a zabavit děti, mládež, ale také navštěvovat seniory a osamocené lidi. Nebojí se přiložit ruku k dílu, kde je potřeba.

Bližší informace budou na webu antiochia.cz a na webu farnosti.