Úklid kostela na biřmování a návštěvu Otce Biskupa Jana Baxanta

 

16. června 2019 budeme prožívat hlavní pouť našeho farního kostela Nejsvětější Trojice. Na slavnostní bohoslužbu přijede, a pozvání přijal náš litoměřický Biskup Mons. Jan Baxant. Otec Biskup bude v ten den zároveň udělovat sedmi kandidátům svátost biřmování.

Prosím proto všechny lidi dobré vůle o pomoc v přípravě, a uklízení kostela na tuto slavnost.

 

Brigáda, a uklízení kostela Nejsvětější Trojice bude se konat v úterý 11. června 2019 od 16.00 hod.


Všichni jsou srdečně zvání nejdřív na brigádu, a potom na slavnost biřmování.

Napsal P. Artur Ściana před třemi měsíci v kategorii Bude.