Poutní mše - Panny Marie Prostředníce všech milosti - 2019

Ve středu 8.5.2019 v 10.00 hod. bude se konat v kostele Panny Marie Utěšitelky – Prostřednice všech milostí poutní mše sv. (kostel na hřbitově). Všichni jste srdečně zvání.

P. Artur

Napsal P. Artur Ściana před třemi týdny v kategorii Bude.