Popeleční středa 2019

  

 

 

popelec
Ve středu 6. března začíná čtyřicetidenní postní období, které je přípravou
na Velikonoce.
 
Na popeleční středu budeme přijímat popelec tzn. posypání hlavy popelem,
znamení obrácení. Má nám připomínat, že jsme prach a v prach se obrátíme,
jak zní stará formule při udělování popelce.  Popela se dříve užívalo i jako
čisticího prostředku. Toto znamení nás tedy vybízí, abychom vstoupili
do postní doby vědomě a prožívali ji jako čas vnitřního očišťování. Potřebujeme
důkladně pročistit všechno, co se za celý rok proplížilo do našeho srdce
a poskvrnilo je.
 
V naši farnosti mše sv. s udělováním popelce bude na Popeleční středu
6. března v kostele Nejsvětější Trojice v 17.05 hod.
 
Jste srdečně zvání. 
 
Popeleční středa je dnem přísného postu.
 
 
 
 
 
Napsal před třemi týdny v kategorii Bude.