Kdy a proč zvoníme

 

 

 

Po staletí sloužily zvony na kostelních věžích především ke svolávání věřících na mši a k tradičním modlitbám během dne – v poledne k modlitbě Anděl Páně a k večerní modlitbě, lidově klekání. Lidé pracovali na polích, hodinky neměli, ale zvuk zvonu dolehl daleko za vesnici a všichni ho slyšeli. Proto se pomocí zvonů oznamovaly i mimořádné události – úmrtí, požáry, napadení obce nepřáteli nebo narození potomka panovníka. Postupem času zvony odbíjely každou hodinu, se zavedením elektrických strojů dokonce každou čtvrthodinu.

 

V Klášterci jsme letos o Velikonocích prožili výjimečnou událost – do kostela Nejsvětější Trojice se po mnoha letech vrátil zvon. Na jeho požehnání a pojmenování se přišlo podívat mnoho lidí. Zvon je krásný a určitě nejde jenom o to, aby nebylo místo ve zvonici prázdné. Zvon má především zvonit.

 

Zvon v kostele Nejsvětější Trojice bude plnit původní historickou funkci – svolávání na mši. Proto bude slyšet každou neděli a o církevních svátcích a slavnostech půl hodiny před začátkem mše. 

 

Napsal před čtyřmi roky v kategorii Zvon.