Nový zvon se bude jmenovat Michael

 

 Do 15.3.2015 24:00 hodin, což byl termín pro zaslání návrhů, přišlo 18 e-mailů a bylo odevzdáno 24 lístků. Na nich bylo 22 různých jmen. Jeden návrh přišel i z Německa a nejpočetnější kolektiv, který zaslal svůj návrh, byli klášterečtí hasiči. Všem, kdo věnovali svůj čas a přemýšleli nad důstojným jménem pro zvon, který by měl spojovat nejen klášterecké věřící a ostatní občany města ale je i drobným spojovacím článkem mezi českými katolíky a německými i slovenskými evangelíky, opravdu upřimně děkujeme. 

 

 Farní rada na svém setkání v pondělí 16.3.2015 z těchto jmen vybírala. Velký počet jmen byl na jednu stranu přínosný, protože bylo z čeho vybírat a nemůžeme v budoucnu říct, že jsme na nějaké jméno zapomněli. Na druhou stranu byl výběr velmi složitý a náročný, protože muselo zbýt pouze jméno jediné. Setkání Rady trvalo tentokrát několik hodin a poslednímu bodu jednání – výběru jména – jsme se věnovali s vědomím velké zodpovědnosti. Jednání bylo proto místy bouřlivé a s těžkým srdcem jsme se loučili s každým jménem, které jsme ze seznamu museli vyřadit.

 

Rada nakonec vybrala jméno

Michael

 

Michael Osvald Thun nechal kostel Nejsvětější trojice postavit. Stopy po něm najdete v Klášterci na více místech. Na jeho památku je na hlavním oltáři v kostele Nejsvětější trojice socha Archanděla Michaela. Ten je považován za ochránce katolické církve.  Zvuk zvonu nám bude každý týden připomínat, že ve sv. Archandělu Michaelovi máme oporu a pomoc. Zvláště v dnešní době plné zloby a nepokojů ve světě, ve společnosti, v našich rodinách a možná i v nás samých. Jsme přesvědčeni, že jméno Michael bude pro zvon důstojné a že se s naším názorem ztotožní jak farníci, tak ostatní občané města. 

 

Zvon bude slavnostně odhalen, požehnán a pojmenován na Neděli Zmrtvýchvstání Páně (velikonoční neděle) v 11:00 hodin (po mši svaté) ve zvonici u kostela Nejsvětější Trojice. Proti původně avizovanému času došlo tedy k posunu. Zvonice bude otevřená do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin, každý se tedy může přijít na nový zvon podívat.

Napsal před čtyřmi roky v kategorii Zvon.