Historie zvonů v kostele Nejsvětější Trojice

 

 

Z knihy Zdeňka Vachaty – Klášterec nad Ohří:

 

První zvony farního kostela N. Trojice (snad přenesené ze starého kostela), který byl vysvěcen roku 1670, padly za oběť požáru roku 1726. O dva roky později, v roce 1728, zvonař Kryštof Ullmann z Prahy ulil přímo v Klášterci z pozůstatků roztavených zvonů tři nové zvony za 429 zlatých a 46 krejcarů o váze 20 centýřů, 10 centýř, na velikonoční sobotu, se zvonilo „Gloria“ů a 60 liber a 5 centýřů.

 

 

 

Při požáru roku 1784 velký a malý zvon pukl. Farář Petran je 15.června 1789 poslal do Prahy k novému ulití. Se souhlasem představených a patrona byly zvony odlehčeny a zbylým kovem se zaplatilo zvonaři Antonu Frankovi s doplatkem 15 zlatých 47 krejcarů. 5.ledna 1790 byly nové zvony převezeny zpět do Klášterce. Do nově postavené zvonice byl 30.března 1790 vytažen velký zvon, na který se večer už zvonilo. 3.dubna 1790, na velikonoční sobotu, se zvonilo „Gloria“ již všemi třemi zvony. Do sanktusníku byl umístěn zvon ze zrušené loretánské kaple.

 

Kvůli stavbě silnice musela být dočasně zrušena zvonice, umístěná před kostelem. S bouráním se začalo 10. srpna 1848. Zvony sejmul chomutovský zvonař Pietschmann a byly ukryty do zřízeného bednění. Kostel měl tak k dispozici pouze jediný zvon v sanktusníku, který naneštěstí 28. srpna toho roku pukl. Proto byly bohoslužby na několik dní přeneseny do kostela P. Marie, než byl do sanktusníku nouzově umístěn hodinový zvonec ze zámecké věže.

 

Po dokončení stavby silnice byla zvonice opět postavena a 13. října 1848 již zvony opět visely.

 

Podobně jako požáry postihla zvony válka. V roce 1916, 2. října, zněly naposledy všechny tři zvony společně. O den později byl největší zvon farního kostela rozbit na kusy a odevzdán na válečné účely. Vážil 855 kg a stát za něj zaplatil 3.500 K. Prostřední zvon byl převzat zvonařskou firmou Rudolf Perner v Českých Budějovicích jako dílčí úhrada za nové zvony.

 

Po válce byl náhradou roku 1919 jako první pořízen nový zvon do sanktusníku od zvonaře Oktaviána Wintera z Broumova za 500 Kč. Teprve 1. června 1930 mohl děkan K. Wolhrab vysvětit nové zvony pro farní kostel, které ulila firma Perner za 77 500 Kč. včetně dodání elektrických strojů k jejich pohonu.

 

V současné době má kostel N. Trojice k dispozici pouze zvon v sanktusníku, který byl zprovozněn v listopadu 2014. Ve zvonici žádné zvony nejsou, možná byly za války zabrány, možná prostě ukradeny. 

 

Napsal před čtyřmi roky v kategorii Zvon.