Církevní turistika

 

 

Brněnské biskupství přišlo se zajímavou aktivitou a zřídilo web www.cirkevnituristika.cz.

Protože v Klášterci je trochu opomíjené poutní místo, zapojili jsme se do projektu i my. Více na www.cirkevnituristika.cz.

 

 

Jaké jsou cíle tohoto projektu:

 

Představení křesťanství

Církevní turistika nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím.

Církevní turistika prezentuje nejširší veřejnosti poutní místa, křesťanské církevní památky a další zajímavosti, které mají křesťanskou víru jako společného jmenovatele. Zároveň představuje nové možnosti využití církevních objektů a propojuje křesťanské církevní památky s ostatními doprovodnými aktivitami, které přispívají k obnově duchovních, duševních i fyzických sil.

 

Prostor setkání

Církevní turistika vytváří prostor pro setkání.

Návštěvníci mají možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím duchovního prožitku, rozhovoru, svědectví místního společenství, hudby, umění, …

 

Nízkoprahově

Církevní turistika je určena pro nejširší veřejnost.

Cílem je vytvořit „nízkoprahovou“ nabídku k setkání pro všechny bez ohledu na jejich náboženské smýšlení. Návštěva poutních míst, církevních objektů, architektonických a uměleckých zajímavostí a doprovodných programů, spolu s atmosférou dovolené a odpočinku dávají příležitost oslovit co nejširší veřejnost.

 

Společenský a kulturní dosah

Církevní turistika chce vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů.

Církevní turistika prezentuje poutní místa, církevní objekty a křesťanské zajímavosti jako důležitou součást společenského života obyvatel a poukazuje také na jejich kulturní hodnotu, na kořeny a tradice, ze kterých náš národ vychází a které jsou stále živé.

 

Přesah

Na církevní turistiku navazuje další nabídka.

Nabídka, jejímž prostřednictvím se křesťanství v církevní turistice představí, poskytuje možnost celoroční návaznosti. Ti, kdo byli osloveni, mají příležitost využít nabídku církevní turistiky účastí na dalších doprovodných programech.

Napsal před čtyřmi roky v kategorii Z farní rady.