SVATBA V KOSTELE

 

 

Pokud chcete uzavřít manželství v kostele musíte vědět že:


I. Pro uzavření katolického sňatku je bezpodmínečně nutné, aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěný katolík.

II. Nahlaste tento úmysl alespoň půl roku předem svému faráři. S tím je spojena příprava na manželství, která zahrnuje několik setkání s knězem. Každé setkání trvá cca 1 hod.

 

Další podrobností dozvíte se pří setkání z knězem.

Telefon na faru: 474 375 367