KŘEST DÍTĚTEMilí farníci a občané města Klášterec nad Ohří. Chcete dát dítě pokřtít, přečtete si prosím pozorně tento článek.


I. Chcete dát své dítě pokřtít?

(Křtí jen farář nikoli rodiče. Rodiče žádají o křest faráře.)Musíte ale vědět, jaký k tomu máte důvod. Kněz totiž bude od vás chtít odpověď na tuto otázku slyšet.


II. Kdy je možno pokřtít malé dítě?

Původně v dávných dobách byli křtěni převážně dospělí. Na křest se připravovali dloubou dobu. Během ní byli poučováni o víře a uváděni do způsobu života podle evangelia.

MALÉ DÍTĚ JE MOŽNÉ POKŘTÍT TEHDY, KDYŽ JE ZÁRUKA, ŽE BUDE VYRŮSTAT V RODINĚ, KDE MU RODIČE SVÝM PŘÍKLADEM VYTVOŘÍ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ VÍRY.

Rodiče tedy při křtu vyznávají jménem dítěte víru. Církev proto žádá od rodičů, aby alespoň jeden z nich byl prakticky věřícím katolíkem (BYL POKŘTĚN A ZÚČASTŇOVAL SE NEDĚLNÍCH MŠÍ SV. V KOSTELE), nezbytný je však souhlas se křtem u obou rodičů. Pravidlem je, že rodiče spolu žijí v manželství.


III. Co je ke křtu zapotřebí?

Oba rodiče po dřívější domluvě navštíví kněze (JENOM BĚHEM TÝDNE V PRACOVNÍ DNY. NEJLÉPE PŘEDEM ZAVOLAT NA FARU A DOMLUVIT SI TERMÍN – telefon na faru v Klášterci nad Ohří – 474 375 367 ) aby s ním předem dohodli křest dítěte. Domluví se s ním na přípravě rodičů na křest (MIN. 2 SCHŮZKY NA FAŘE) a datum křtu. NEJLÉPE ZAVOLAT NA FARU ALESPOŇ 3 TÝDNY PŘED PLÁNOVANÝM TERMINEM KŘTU.

Vezmou s sebou rodný list dítěte, oddací list, případně potvrzení o církevním sňatku. Měli by již být dohodnuti, kdo půjde dítěti za kmotra. Měl by to být někdo z okolí či příbuzných rodičů, věřící katolík, sám pokřtěný. Kmotr je totiž zárukou správné výchovy křtěného dítěte. Rodiče si pro dítě připraví křestní roušku (pokud nemají, farnost to zajisti). Je obvyklé, že rodiče podstupují před křtem svatou zpověď.


IV. Jak obřad křtu vypadá?

Ke křtu přijdou oba rodiče s dítětem a kmotry. Křest se uděluje v naší farností většinou v sobotu, ve výjimečných případech v neděli při mši svaté. Při obřadu promlouvá kněz k rodičům a rodiče od něj žádají křest pro své dítě. Kmotr slíbí, že bude rodičům pomáhat při výchově dítěte. Rodiče se zavazují vychovat dítě ve víře. Poté pokřtí kněz dítě litím svěcené vody na jeho hlavičku. Při křtu drží dítě otec nebo matka, může to být i kmotr.


V. Kolik křest stojí?

 Farnost za křest od rodičů očekává DOBROVOLNÝ příspěvek na kostel.


VI. Co následuje po křtu?

Je obvyklé, aby kmotr daroval pokřtěnému dítěti něco na památku. Bývají to řetízky na krk nebo jiné předměty, které si dítě může ponechat po celý život. Křtiny jsou také důvodem k malé rodinné oslavě, kde mají prarodiče příležitost také dítě obdarovat nějakou věcí pro vzpomínku v pozdějším věku.


POKUD SPLŇUJETE TYTO PODMÍNKY, MŮŽETE TEPRVE ZAVOLAT NA FARU A OBJEDNAT SI SCHŮZKU Z FARÁŘEM.

telefon na faru v Klášterci nad Ohří – 474 375 367