Archiv

 

 

     

V archivu se nachází 66 textů.

 


 

Výměna střešní krytiny na kostele

 

 

 

strecha

 

Kostel Nejsvětější Trojice patří k dominantám Klášterce nad Ohří. V měsíci červenci probíhá již třetí etapa výměny střešní krytiny na kostele, která navazuje na práce provedené v předchozích dvou letech. Rozhodně nelze hovořit o konečné fázi oprav, ani pokud by se jednalo pouze o zastřešení, vše je ale otázkou financí. S další etapou výměny staré střechy za novou se tedy opět započne až v okamžiku, kdy budou na záchranu této kulturní památky prostředky.


V tomto případě byly prostředky získány z darů a dotací Ústeckého kraje, města Klášterce nad Ohří, Litoměřického biskupství a farníků. Všem mnohokrát děkujeme, jejich pomoci si velmi vážíme.


logo-uk logoklasterec logobiskNapsal před čtyřmi roky v kategorii Bylo.

 

Klášterecké hudební prameny

 

 

dsc9809 Autor fotografie Roman Novotný           

 

Kostel Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří neslouží pouze církevním účelům. 11. července 2015 tyto prostory hostily jeden z koncertů 11. ročníku letního hudebního festivalu Klášterecké hudební prameny. V důstojném prostředí kostela zazněly skladby Johanna Sebastiana Bacha v podání japonské houslové virtuosky Yuzuko Horigome. Umělkyně téměř dvousetčlennému publiku zahrála na housle z poloviny 18. století, které pocházejí z dílny Giuseppe Guarneriho del Gesú. 

 

Napsal před čtyřmi roky v kategorii Bylo.

 

Farní fotbálek

 

 

a1274158  

 

Ve fotogalerii najdete fotografie z této akce. 

V další fotogalerii najdete několik historických fotografií.

Napsal před čtyřmi roky v kategorii Bylo.

 

Katecheze pro dospělé

 

 

 

Poslední Katecheze pro dospělé byla ve čtvrtek 25.6.2015. Věnovali jsme se několika bodů z Buly, kterou se vyhlašuje Mimořádné jubileum Božího milosrdenství. Celý dokument je k dispozici zde.

 

Další Katecheze bude v září, přesný termín bude upřesněn. 

 

Napsal před čtyřmi roky v kategorii Bude.

 

Kdy a proč zvoníme

 

 

 

Po staletí sloužily zvony na kostelních věžích především ke svolávání věřících na mši a k tradičním modlitbám během dne – v poledne k modlitbě Anděl Páně a k večerní modlitbě, lidově klekání. Lidé pracovali na polích, hodinky neměli, ale zvuk zvonu dolehl daleko za vesnici a všichni ho slyšeli. Proto se pomocí zvonů oznamovaly i mimořádné události – úmrtí, požáry, napadení obce nepřáteli nebo narození potomka panovníka. Postupem času zvony odbíjely každou hodinu, se zavedením elektrických strojů dokonce každou čtvrthodinu.

 

V Klášterci jsme letos o Velikonocích prožili výjimečnou událost – do kostela Nejsvětější Trojice se po mnoha letech vrátil zvon. Na jeho požehnání a pojmenování se přišlo podívat mnoho lidí. Zvon je krásný a určitě nejde jenom o to, aby nebylo místo ve zvonici prázdné. Zvon má především zvonit.

 

Zvon v kostele Nejsvětější Trojice bude plnit původní historickou funkci – svolávání na mši. Proto bude slyšet každou neděli a o církevních svátcích a slavnostech půl hodiny před začátkem mše. 

 

Napsal před čtyřmi roky v kategorii Zvon.

 

Žehnání zvonu

 

 

V neděli Zmrtvýchvstáni Páně byl slavnostně požehnán a pojmenován nový klášterecký zvon.

Od 5.4.2015 na věky věků nese jméno Michael.

 

Fotografie z této události nejdete ve Fotogalerii (odkaz vlevo v Menu).

Zde je video a audiosoubor se zvukem zvonu. Po kliknutí na odkaz se soubor stáhne do vašeho počítače a následně ho můžete spustit.

 

 

a1053619

Napsal před čtyřmi roky v kategorii Zvon.

 

Žehnání sochy v Boči

 

 

Několik fotografií z žehnání nové sochy Pána Ježíše na hřbitově v Boči najdete ve Fotogalerii.

 

Napsal před čtyřmi roky v kategorii Bylo.

 

Oprava varhan

 

 

Ve fotogalerii najdete několik nových fotografií z průběhu opravy varhan.

 

Napsal před čtyřmi roky v kategorii Bylo.

 

Církevní turistika

 

 

Brněnské biskupství přišlo se zajímavou aktivitou a zřídilo web www.cirkevnituristika.cz.

Protože v Klášterci je trochu opomíjené poutní místo, zapojili jsme se do projektu i my. Více na www.cirkevnituristika.cz.

 

 

Pokračování tohoto článku »»»

Napsal před čtyřmi roky v kategorii Z farní rady.

 

Nový zvon se bude jmenovat Michael

 

 Do 15.3.2015 24:00 hodin, což byl termín pro zaslání návrhů, přišlo 18 e-mailů a bylo odevzdáno 24 lístků. Na nich bylo 22 různých jmen. Jeden návrh přišel i z Německa a nejpočetnější kolektiv, který zaslal svůj návrh, byli klášterečtí hasiči. Všem, kdo věnovali svůj čas a přemýšleli nad důstojným jménem pro zvon, který by měl spojovat nejen klášterecké věřící a ostatní občany města ale je i drobným spojovacím článkem mezi českými katolíky a německými i slovenskými evangelíky, opravdu upřimně děkujeme. 

 

 Farní rada na svém setkání v pondělí 16.3.2015 z těchto jmen vybírala. Velký počet jmen byl na jednu stranu přínosný, protože bylo z čeho vybírat a nemůžeme v budoucnu říct, že jsme na nějaké jméno zapomněli. Na druhou stranu byl výběr velmi složitý a náročný, protože muselo zbýt pouze jméno jediné. Setkání Rady trvalo tentokrát několik hodin a poslednímu bodu jednání – výběru jména – jsme se věnovali s vědomím velké zodpovědnosti. Jednání bylo proto místy bouřlivé a s těžkým srdcem jsme se loučili s každým jménem, které jsme ze seznamu museli vyřadit.

 

Rada nakonec vybrala jméno

Michael

 

Michael Osvald Thun nechal kostel Nejsvětější trojice postavit. Stopy po něm najdete v Klášterci na více místech. Na jeho památku je na hlavním oltáři v kostele Nejsvětější trojice socha Archanděla Michaela. Ten je považován za ochránce katolické církve.  Zvuk zvonu nám bude každý týden připomínat, že ve sv. Archandělu Michaelovi máme oporu a pomoc. Zvláště v dnešní době plné zloby a nepokojů ve světě, ve společnosti, v našich rodinách a možná i v nás samých. Jsme přesvědčeni, že jméno Michael bude pro zvon důstojné a že se s naším názorem ztotožní jak farníci, tak ostatní občané města. 

 

Zvon bude slavnostně odhalen, požehnán a pojmenován na Neděli Zmrtvýchvstání Páně (velikonoční neděle) v 11:00 hodin (po mši svaté) ve zvonici u kostela Nejsvětější Trojice. Proti původně avizovanému času došlo tedy k posunu. Zvonice bude otevřená do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin, každý se tedy může přijít na nový zvon podívat.

Napsal před čtyřmi roky v kategorii Zvon.

 

Napsali o nás

 

 

V Chomutovském deníku vyšly dva články týkající se našeho nového zvonu. V jednom je rozhovor s O.Arturem a ve druhém reportáž o transportu zvonu do zvonice u kostela Nejsvětější Trojice.

 

 

Napsal před čtyřmi roky v kategorii Zvon.

 

Nový zvon

 

 

Na začátku prosince 2014 byl ve farnosti na vizitaci generální vikář litoměřické diecéze Stanislav Přibyl a při setkání z farní radou se zmínil i o tom, že je velká škoda, že farní kostel nemá ve zvonici žádný zvon a nabídl pomoc s jeho získáním.  

 

Nakonec jsme získali zvon z Německa od evangelické farnosti v Milspe-Rüggeberg nedaleko Wuppertalu a 16. února 2015 pro něj zástupci farnosti vyrazili. Fotografie najdete ve fotogalerii.

 

dsc00673

 

 

Pokračování tohoto článku »»»

Napsal před čtyřmi roky v kategorii Zvon.

 

Historie zvonů v kostele Nejsvětější Trojice

 

 

Z knihy Zdeňka Vachaty – Klášterec nad Ohří:

 

První zvony farního kostela N. Trojice (snad přenesené ze starého kostela), který byl vysvěcen roku 1670, padly za oběť požáru roku 1726. O dva roky později, v roce 1728, zvonař Kryštof Ullmann z Prahy ulil přímo v Klášterci z pozůstatků roztavených zvonů tři nové zvony za 429 zlatých a 46 krejcarů o váze 20 centýřů, 10 centýř, na velikonoční sobotu, se zvonilo „Gloria“ů a 60 liber a 5 centýřů.

 

Pokračování tohoto článku »»»

Napsal před čtyřmi roky v kategorii Zvon.

 

Národní eucharistický kongres 2015

  

2

 

O národním eucharistickém kongresu 2015 si přečtěte víc přímo na stránkách NEK - http://www.nek2015.cz/


Napsal před pěti roky v kategorii Bude.

 

Oprava varhan v Kostele Nejsvětější Trojice

 

 

Po mnoha letech byla minulý týden zahájena první etapa opravy varhan v Kostele Nejsvětější Trojice. Celková oprava bude velmi náročná časově i finančně. Určitě potrvá několik let a to hlavně v závislosti na dostupnosti finančních prostředků. Proto hledáme sponzory a patrony, kteří by se podíleli na obnově této kulturní památky a pomohli tak navrátit lesk tomuto nástroji a zapsali se tak do historie nejen našeho města ale i celého regionu. Vždyť většina varhan v regionu byla zničena v minulosti vlivem těžby uhlí a výstavby vodních nádrží.

 

Článek v Chomutovském deníku

Napsal před pěti roky v kategorii Bude.

 

Exhortace papeže


Ochutnávky z první exhortace papeže Františka „Radost evangelia“, která již vyšla i česky, přináší KT pravidelně na webu. Každý týden vybírá P. Romuald Štěpán Rob OP z exhortace krátký úryvek a spolu se stručným komentářem jej zveřejňuje na http://www.katyd.cz/clanky/nazory/ . Čtenáři pak pod tímto textem mohou diskutovat a reagovat na myšlenky papeže Františka i postřehy P. Roba.

exhortace

K prvnímu výročí pontifikátu papeže Františka nabídlo nakladatelství Paulínky volně ke stažení celý text. Kniha je k dispozici na stránkách nakladatelství v sekci Knihovnička.

Napsal před pěti roky v kategorii Rychlé zprávy.