Archiv

 

 

     

Těmto podmínkám vyhovuje 10 textů.

 


 

Slavnost Nejsvětější Trojice

 

 

 

V neděli 27. května 2018 budeme v celé církvi prožívat Slavnost Nejsvětější Trojice. Je to krásná událost během liturgického roku vyzdvihující víru křesťanů v Trojjediného Boha ve třech osobách: Bůh Otec, Syn Boží, a Duch Svatý. V naší farnosti je to obzvlášť významná událost – náš hlavní farní kostel je zasvěcen právě Nejsvětější Trojici. A proto budeme všichni prožívat „svátek“ našeho kostela.

 

Kdysi v ten den celá farnost prožívala velikou radost, věřící i ostatní po celý den oslavovali pouť kostela. Pekly se poutní koláčky a kolem kostela byly stánky s občerstvením a kolotoče. Bohužel tato tradice v naších „končinách“ už skoro neexistuje a zaniká. Věřících lidí je čím dál tím méně a ochota nabídnout pomoc a podílet se na přípravě takové slavnosti je minimální, skoro až nulová. Nenechme proto zahynout tak krásnou tradici a udělejme prosím vše co je v naších silách, abychom nepřišli o další křesťanský i občanský zvyk naších předku – lidí ochotných obětovat se, dobrovolně pomáhat, a nabídnout sami pomocnou ruku.

 

Na mši sv. 27. května v 10.00 hod přijal pozvání J.M. Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek, generální vikář litoměřické diecéze (viz.  www.dltm.cz/vedeni-dieceze)

 

Všichni jste srdečně zváni.

 

P. Artur

 

 

Napsal Martin před 20 hodinami v kategorii Bude.

 

Setkání u kapličky v Ciboušově

 

 

 

p3261212

 

 

Spolek bývalých a současných obyvatel Ciboušova pořádá již 16. setkání u kapličky v Ciboušově.

 

Uskuteční se v sobotu 16. června 2018 v 11:00 hodin.

 

Pozvánka

 

 

Napsal Martin před třemi týdny v kategorii Bude.

 

Setkání v Ciboušově

 

kaplicka

 

 

 

 

 

Spolek bývalých a současných obyvatel Ciboušova

pořádá v pořadí již čtrnácté setkání u kapličky v Ciboušově.

Setkání se uskuteční v sobotu 17. června 2017 od 11.00 hodin.

 

 

 

 

 

 

Napsal Martin před jedním rokem v kategorii Bude.

 

Velikonoce

 

 

Velikonoce nejsou svátkem jako ty ostatní: je to „svátek svátků“, „slavnost slavností“. Slavením velikonočního tajemství se křesťané spojují v důvěrném společenství s Kristem a vydávají se s ním cestou kříže ke vzkříšení a k životu s Bohem.

 

Vysvětlení jednotlivých svátečních dnů najdete například na přiložených odkazech

www.víra.cz

velikonoce.vira.cz

 

 

Pokračování tohoto článku »»»

Napsal Martin před jedním rokem v kategorii Bude.

 

Pomazání nemocných

 

 

V neděli 12.února bude otec Artur během mše svaté, při příležitosti světového dne nemocných a památky Panny Marie Lurdské, udělovat svátost pomazání nemocných. Každý, kdo by chtěl tuto svátost přijmout, by měl nejdříve přijmout svátost smíření. 

 

Více se o této svátosti dozvíte například na stránkách katolik.cz

Napsal Martin před jedním rokem v kategorii Bude.

 

17. listopad

 

 

tmp-7685-imag0131-1368515147

 

 

Listopadové události si připomněli ve čtvrtek 17. listopadu v kostele Nejsvětější Trojice  slovem i scénkami studenti Gymnázia a střední odborné školy Klášterec nad Ohří. Fotografie najdete ve fotogalerii.

 

 

Napsal Martin před dvěma roky v kategorii Bude.

 

Restaurace varhan

 

 

  manual

 

Od podzimu 2014 probíhá v kostele Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří rekonstrukce barokních varhan, pocházejících z roku 1796. Tento hudební nástroj ohrožuje zejména červotoč, oxidační procesy a nečistoty. Na varhany mělo vliv rovněž neodborné přelaďování a dodatečná úprava píšťal. Některé součásti jsou již velmi opotřebeny, nebo zcela chybí. V těchto dnech probíhají práce zejména na hracím stole a pozitivu. Restaurování tohoto artefaktu je zásadní, jedná se totiž o doklad působení F. Müllera z Nepomyšle, který navazoval na tradici varhanářské dílny I. Schmidta v Lokti.

 

Na obnovu nástroje přispělo Ministerstvo kultury ČR, město Klášterec nad Ohří, Litoměřické biskupství a v neposlední řadě i společenství místních farníků. Všem mnohokrát děkujeme, pomoci si velmi vážíme.

logo  logoklasterec logobisk

 

Napsal Martin před třemi roky v kategorii Bude.

 

Katecheze pro dospělé

 

 

 

Poslední Katecheze pro dospělé byla ve čtvrtek 25.6.2015. Věnovali jsme se několika bodů z Buly, kterou se vyhlašuje Mimořádné jubileum Božího milosrdenství. Celý dokument je k dispozici zde.

 

Další Katecheze bude v září, přesný termín bude upřesněn. 

 

Napsal Martin před třemi roky v kategorii Bude.

 

Národní eucharistický kongres 2015

  

2

 

O národním eucharistickém kongresu 2015 si přečtěte víc přímo na stránkách NEK - http://www.nek2015.cz/


Napsal Martin před čtyřmi roky v kategorii Bude.

 

Oprava varhan v Kostele Nejsvětější Trojice

 

 

Po mnoha letech byla minulý týden zahájena první etapa opravy varhan v Kostele Nejsvětější Trojice. Celková oprava bude velmi náročná časově i finančně. Určitě potrvá několik let a to hlavně v závislosti na dostupnosti finančních prostředků. Proto hledáme sponzory a patrony, kteří by se podíleli na obnově této kulturní památky a pomohli tak navrátit lesk tomuto nástroji a zapsali se tak do historie nejen našeho města ale i celého regionu. Vždyť většina varhan v regionu byla zničena v minulosti vlivem těžby uhlí a výstavby vodních nádrží.

 

Článek v Chomutovském deníku

Napsal Martin před čtyřmi roky v kategorii Bude.