Archiv

 

 

     

Těmto podmínkám vyhovují 2 texty.

 


 

Úklid kostela na biřmování a návštěvu Otce Biskupa Jana Baxanta

 

16. června 2019 budeme prožívat hlavní pouť našeho farního kostela Nejsvětější Trojice. Na slavnostní bohoslužbu přijede, a pozvání přijal náš litoměřický Biskup Mons. Jan Baxant. Otec Biskup bude v ten den zároveň udělovat sedmi kandidátům svátost biřmování.

Prosím proto všechny lidi dobré vůle o pomoc v přípravě, a uklízení kostela na tuto slavnost.

 

Brigáda, a uklízení kostela Nejsvětější Trojice bude se konat v úterý 11. června 2019 od 16.00 hod.


Všichni jsou srdečně zvání nejdřív na brigádu, a potom na slavnost biřmování.

Napsal P. Artur Ściana před měsícem v kategorii Bude.

 

Upozornění

Z provozních důvodů dojde k časovému omezení aktualizace těchto stránek.Věříme, že se situace co nejdříve vyřeší.

Dosavadnímu administrátorovi stránek děkujeme za službu a pomoc své farnosti.

P.Artur

Napsal P. Artur Ściana před desíti měsíci v kategorii Rychlé zprávy.